ผู้แนะนำ: - ไม่มี -
ผู้แนะนำหรือหัวหน้าทีม สำหรับการรับค่าคอมมิชชั่นจากคุณ ซึ่งไม่มีผลทำให้รายได้ของคุณลดลง
ต้องตรงกับบัตรประชนชน (และตรงกับชื่อบัตรชีธนาคาร เพื่อใช้ในการถอนเงิน)
ต้องตรงกับบัตรประชนชน (และตรงกับชื่อบัตรชีธนาคาร เพื่อใช้ในการถอนเงิน)
ใช้สำหรับล็อคอิน และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับระบบผู้แนะนำ